Skladové vozy Citroën Jumper ihned k dodání, záruka Esential Drive 3 roky / 120 000 km ZDARMA

Skladové vozy Citroën Jumper ihned k dodání, záruka Esential Drive 3 roky / 120 000 km ZDARMA

x
Bodový systém

Bodový systém

8 minut čtení, Naposledy aktualizováno: 06. 03. 2020


Bodový systém je nástrojem preventivního působení na řidiče. Měl by je odrazovat od toho, aby se v budoucnosti dopouštěli chyb, kterými jsou přestupky v dopravě, po nichž následují pokuty za dopravní přestupky a odebrání určitého počtu bodů.

Máte však jako řidiči dostatek informací o tom, jak celý bodový systém funguje, jaký počet bodů se za jistý druh přestupku strhává, co se děje, jestliže se dopustíte více přestupků? Víte, jak zjistíte přesný počet vašich bodů a co se stane, když dosáhnete bodového maxima? Co budete muset podstoupit, aby vám byl navrácen řidičský průkaz? Pokud neznáte odpovědi na některé z těchto otázek, zodpoví vám je následující článek.

Obsah:

 

Platnost bodového systému řidičů

Kde a proč vlastně vznikl bodový systém? V České republice funguje od 1. 7. 2006. Jeho platnost a znění jsou dány zákony č. 411/2005 Sb. a č.226/2006 Sb. Tyto zákony novelizovaly původní zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Jeho hlavním cílem je snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti pomocí preventivního působení na řidiče. Některé dopravní přestupky tak byly ohodnoceny trestnými body. Trestné body se sčítají, a pokud řidič dosáhne počtu 12 bodů, musí na rok odevzdat řidičský průkaz. V bodovém systému dochází ke změnám, většinou se tresty zpřísňují.

I když se často říká, že se body odečítají, není tomu tak. Trestné body se naopak přičítají až do maximálního počtu 12. Omylem může být také dojem, že pokud řidič dostane pokutu na nízkou částku, nedostane bodový postih. Je nutné vyznat se v tom, kolik bodů, za jaký přestupek lze obdržet, a snažit se takovému jednání vyhnout. Vyplatí se i sledovat stav trestných bodů, včas předejít dosažení maximálního počtu a zákazu řízení na jeden rok.

 

Jak funguje bodový systém v praxi?

Bodový systém je závazný pro řidiče všech motorových vozidel. Je hodnocením jejich přestupků, popř. trestných činů, které způsobí svým vozidlem. Dosažením počtu 12 bodů pozbyde řidič odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel. Vrácení bodů a také řidičského průkazu je možné po jednom roce a po přezkoušení v autoškole.

Bodové hodnocení řidiče se pohybuje od 2 do 7 bodů za přestupek, současně se udělují také pokuty. Nejčastěji se udělují body za rychlost, tedy překročení nejvyšší povolené rychlosti. Počítá se vždy ten nejzávažnější přestupek. Po získání počtu 12 bodů je řidiči oznámeno, že dosáhl tohoto počtu bodů a je vyzván k odevzdání řidičského průkazu. Každý řidič má ještě možnost do pěti dnů podat námitku. Pokud tak neučiní, musí řidičský průkaz odevzdat okamžitě.

 

Jak zjistit bodové konto řidiče

V současné praxi se řidič mnohdy nedozví o tom, že spáchal přestupek a zjistí to až po delší době třeba při návštěvě úřadu. Informaci by však měl dostat v písemné formě. Víte, za jak dlouho přijde oznámení o přestupku? Mělo by přijít do čtrnácti dnů na adresu trvalého bydliště toho, kdo je uveden jako provozovatel auta.

Dostali jste pokuty ve větším množství a nejste si jisti, kolik bodů vlastně máte? Stav bodového konta řidiče lze zjistit na výpisu z bodového hodnocení řidiče. Jak zjistit body řidiče? Bodové hodnocení řidiče je uvedeno ve výpisu, který je možné získat v místě trvalého bydliště na magistrátu, oddělení registru řidičů, nebo prostřednictvím služby Czech POINT. Pokud jste vlastníky datové schránky, můžete využít služby bodový systém online a získat výpis, aniž byste museli někam chodit. Cena výpisu se pohybuje kolem 100 Kč, doručení do datové schránky je zdarma. Více informací na najdete na stránkách Ministerstva vnitra.

 

Bodový systém 2020

Od roku 2020 by měla platit novela zákona, která přináší změny v bodovém systému. Nový bodový systém by měl být jednodušší, ale také přísnější. Pokuty i sankce budou vyšší. Bude nutné respektovat i nové značky, chování řidičů budou monitorovat také vrtulníky a drony. Naopak by se měly snížit pokuty za drobnější přestupky. Ty lze vyřešit i domluvou. Bodové sankce by měly být 4 nebo 6 bodů.

Přestupky střední závažnosti, ke kterým patří například ohrožení chodce na přechodu nebo zanedbání přednosti v jízdě, mají pevně stanovenou sazbu ve výši 2500 Kč, závažnější přestupky jako otočení na dálnici či přejezd na červenou vyjdou až na 5000 Kč. Velkou změnou jsou i spory ve správním řízení, ve kterých se pokuty výrazně zvýší.

Drogy nebo alkohol za volantem – Nejvyšší pokuty hrozí za drogy nebo alkohol za volantem. Zde může řidič počítat s pokutou ve výši až do 75 000 Kč, kterou lze dostat za více než 1 promile alkoholu v krvi. Za menší množství hrozí pokuty do 20 000 Kč a samozřejmě také trestné body.

Držení telefonu za jízdy – Držení telefonu za jízdy jako jedna z nejčastějších příčin dopravních nehod bude zpřísněno a bude se týkat jak samotného telefonování při jízdě, tak i manipulace s mobilním telefonem v průběhu jízdy. Doposud stál tento přestupek 1000 Kč v blokové pokutě a 2 trestné body, nově půjde o 4 body a blokovou pokutu 2000 Kč. Navýšeno zde bude i správní řízení, kde se pokuta bude pohybovat od 4 000 do 10 000 Kč,.

Vysoká rychlost za volantem – Pokud řidič překročí rychlost mimo obec o 50 a více km/hod či v obci o 40 a více km/hod, může být pokutován až 25 000 Kč a dostat 6 trestných bodů.

Bezpečný rozestup za jedoucím autem – Tento přestupek je další novinkou, kterou novela přinese. Stanovuje totiž povinný minimální rozestup za jedoucím autem – pro osobní auta při rychlosti nad 80 km/hod 30 metrů, pro nákladní automobily při rychlosti nad 50 km/hod alespoň 50 metrů. Při nedodržení hrozí sankce – pokuta až do 25 000 Kč a 4 trestné body. Rozestupy budou měřit radary a speciální zařízení, na dodržování rozestupů upozorní řidiče nové značky.

Vjezd na železniční přejezd přes zákaz – Pokud svítí výstraha nebo jsou spadlé závory, bude ohodnocen 6 body místo 7, ale pokuta se zvýší na 25 000 Kč. Úprava bodů byla provedena tak, aby součty bodu dosahovaly hodnoty maximální výše a nepřekračovaly ji.

Jaké změny řidiče pravděpodobně čekají?

Zdroj: www.mdcr.cz

Návrh ministerstva dopravy na úpravu bodového systému musí nejdříve schválit poslanci. V případě schválení by měla novela zákona nabýt platnosti v průběhu roku 2020.

 

Tabulka bodového systému – bodový systém 2019/2020

Hledáte současný platný bodový systém řidičů? Za přestupky lze nyní dostat 2 až 7 bodů, po dosažení 12 bodů dojde k vybodování a odebrání řidičského průkazu. Je tedy vhodné neustále sledovat aktuální stav vašeho konta. Zjištění počtu bodů online je nejpohodlnější cestou, jak tuto informaci získat a podle počtu bodů se nadále řídit. Pro snadnější přehled poslouží tabulka s nejčastějšími přestupky:

Nejvíce jsou řidiči bodováni za nepřiměřenou rychlost, často dostanou body za pásy nebo body za jízdu na červenou.

I když tabulka vypadá zcela jasně, lze na ni nahlížet podle různých částí právního řádu, takže jsou možné rozdíly v posouzení jednotlivých přestupků. Tento nedostatek by měl odstranit právě nový bodový systém.

Přišel Vám článek užitečný?